Matryce audio

Filtrowanie

Aktywne filtry

Grid
List

Matryce audio

Matryce audio dają możliwość skierowania wielu sygnałów z wejść na wyjścia.

Matryca to jednak coś więcej niż urządzenie, które kieruje i sumuje sygnały. Urządzenia te wyposażone są w wiele dodatkowych funkcji, takich jak: możliwość wyciszania poszczególnych kanałów, wielostopniowa praca, zmiany polaryzacji, dodawanie opóźnień, korektory parametryczne i procesory dynamiki. Matryce mogą być oddzielnymi urządzeniami, ale mogą też być częścią np. miksera.

Wyjścia matrycowe mogą być również wykorzystywane jako źródła do rozbudowy różnych części systemu dźwiękowego, w tym głośników grupy głównej, klastra centralnego i głośników częściowych, głośników sufitowych, umieszczanych pod balkonami, skrzynkami, korytarzami itp. Ta opcja to możliwość pełnej kontroli pokrycia dźwiękiem obszaru wspólnego oraz, co najważniejsze, rozmieszczenia SPL we wszystkich jego obszarach.

Matryca Auido ITC AUDIO T-8000

T-8000 8x8 Audio Matrix & Paging Controller

Matryce niskonapięciowe

Matryca niskonapięciowa - matryca przełączająca sygnały o poziomie 0 dB. Matryca wysokonapięciowa - matryca przełączająca sygnały o poziomie 70V lub 100V. BGM (background music) - muzyka tła - program muzyczny lub słowno-muzyczny rozgłaszany przez system PA w celu zapewnienia przyjemnej atmosfery osobom przebywającym na nagłaśnianym obszarze. BGM nie powinna mieć charakteru dominują inmin lub poniżej tła akustycznego.