Głośniki instalacyjne

Filtrowanie

Aktywne filtry

Grid
List

Głośniki instalacyjne

Głośniki służą do przetwarzania sygnałów fonicznych na przebiegi akustyczne. Sygnał foniczny doprowadzony od układu napędowego membrany powoduje ruchy drgające membrany. Ruchy te wprawiają w drgania cząstki ośrodka powietrznego (lub innego, np. wody) wytwarzając w nim falę dźwiękową.

W celu uzyskania dobrych warunków promieniowania energii akustycznej głośnik otwarty musi być wbudowany obudowy i odgrodę lub skrzynkę. Głośnik otwarty bez obudowy promieniuje słabo lub nie promieniuje wcale tonów niskich wskutek wyrównywania się ciśnień akustycznych wytworzonych działaniem przedniej i tylnej strony membrany Zjawisko to można wyjaśnić następująco: ruch membrany do przodu powoduje zagęszczenie powietrza przed membraną, a równocześnie rozrzedzenie powietrza za membraną. Te dwa działania w ośrodku powietrznym wzajemnie się znoszą tym skutecznej, im powolniejsze są ruchy membrany (mniejsza jest częstotliwość drgań) im mniejsza jest różnica dróg pomiędzy przednią a tylną stroną membrany. Obudowa ma zapewnić jak największą różnicę drogi fal dźwiękowych mię przednią stroną membrany, Im niższe tony mają być promieniowane przez głośnik, tym są potrzebne większe mary obudowy, Najczęściej stosowane są cztery rodzaje obudowy głośnika: odgroda, obudowa otwarta, obudowa zamknięta, obudowa rezonansowa. Pisząc dla uproszczenia o parametrach głośnika", zawsze mamy na myśli głośnik pracujący w odpowiedniej obudowie.
W systemach nagłaśniających typu PA istotnymi parametrami określającymi ostateczny efekt pracy systemu są: odpowiednie natężenie dźwięku w stosunku do tła akustycznego, równomierność nagłośnienia (różnice poziomu dźwięku w różnych miejscach nagłaśnianego pomieszczenia) oraz zrozumiałość przekazów słownych. W przypadku przekazu muzycznego duże znaczenie ma też wierność przekazu, na którą składają się między innymi pasmo częstotliwościowe toru akustycznego oraz brak różnego typu zniekształceń. Dobierając głośniki musimy zatem zwrócić uwagę na najważniejsze parametry zestawów głośnikowych, takie jak: moc, pasmo przenoszenia, skuteczność i kierunkowość.

CHARAKTERYSTYKI ZESTAWÓW GŁOŚNIKOWYCH

Charakterystyka częstotliwościowa zestawu głośnikowego to przebieg ciśnienia akustycznego, mierzonego na osi odniesienia zestawu głośnikowego, w określonej odległości od punktu odniesienia zestawu głośnikowego, w funkcji częstotliwości przy stałej wartości napięcia doprowadzonego do zacisków głośnika Użyteczne pasmo zestawu głośniowego zawiera się w przedziale częstotliwość od częstotliwości rezonansowej do częstotliwości, przy której ciśnienie akustyczne wytwarzane przez zestaw zmniejsza się o 10 do Na poniższym rysunku (po lewej) przedstawiono charakterystykę częstotliwościową zestawu 7-224H.