Filtrowanie

Aktywne filtry

Grid
List

Nagłośnienie Instalacyjne

Instalacje nagłośniające PUBLIC ADDRESS

Rozwiązania instalacyjne przeważnie polegają na montażu głośników w ścianach lub / i suficie – zamiast np. kompletowania systemu typu hi-fi z kolumnami głośnikowymi.

Strefa nagłośnienia - wydzielony obszar nagłaśnianej powierzchni, w którym możliwe jest niezależne modyfikowanie przekazu realizowanego przez system nagłośnienia. W najprostszej postaci funkcją realizowaną odrębnie dla strefy jest załączanie i wyłączanie przekazów lub niezależna regulacja natężenia dźwięku. W bardziej skomplikowanych systemach dodatkowo można adresować do stref komunikaty słowne, wybierać niezależnie rodzaj muzyki tła (jeden lub więcej), itp.

Priorytet automatyczne wyciszenie muzyki, gdy rozgłaszany jest komunikat słowny. Większość urządzeń uruchamia priorytet za pomocą sygnału Voice (VOX) - pojawienie się sygnału użytecznego na odpowiednim wejściu urządzenia załącza priorytet.

Typy obudów głośnikowych stosowane w systemach PA:

  • Otwarte mają one kształt odgrody, czyli sztywnej, grubej płyty lub skrzyni otwartej z tyłu. Zamknięte (ang. compact) - następuje tu całkowite rozdzielenie pól akustycznych wytworzonych przez przednią tylną stronę membrany, energia akustyczna promieniowana przez tylną stronę głośnika jest prawie całkowicie tracona (zamienia się na ciepło w sciankach obudowy i znajdującym się w niej materiale dźwiękochłonnym).
  • Zamknięte z otworem (ang. bass-reflex) - wykorzystuje ona energię akustyczną promieniowaną przez tylną stronę membra my następuje to przez odwrócenie fazy o 180 fali dźwiękowej wytworzonej przez tył membrany i skierowaniu jej przez otwor znajdujący się w obudowie w kierunku zgodnym z promieniowaniem głośnika; do odwrócenia fazy wykorzystuje się własnośc rezonansowe obudowy, za odmianę tej obudowy można uznać obudowy z membraną bierną i obudowy z otworem stratnym Kolumny zespoły głośników ustawionych nad sobą wzdłuż linii pionowej. Kolumna głośnikowa charakteryzuje się maczu gową charakterystyką promieniowania dźwięku, skupioną w płaszczyźnie poziomej, przy jednoczesnym zwiększeniu zasięgu Kolumny głośnikowe stosowane są najczęściej do odtwarzania dźwięków w przestrzeniach otwartych na ulicach, stadionach placach czy też w obiektach sakralnych w których istnieją ograniczenia architektoniczne w zakresie usytuowania zestawów głośnikowych.
  • Tubowe głośniki tubowe są przetwornikami o dużej sprawności, rzędu 20-50%, umożliwiają dodatkowo uzyskanie okreslo nych charakterystyk kierunkowych promieniowania, jednakowych w całym pasmie częstotliwości akustycznych. Wadą głośni ków tobowych jest ograniczenie pasma przenoszenia w dolnym zakresie częstotliwości, które związane jest z rozmiarami tuby Im większe są rozmiary tuby, tym przenoszone tony są niższe. W praktyce tubowe zestawy głośnikowe stosuje do nagłaśniania przestrzeni otwartych (wysoka skuteczność), w miejscach gdzie dominujące znaczenie w rozgłaszanym przekazie ma ludzka mowa (ograniczone pasmo akustyczne).